Ray Âm Nhấn Mở

Hiển thị 10 sản phẩm

 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Ray âm nhấn mở Blum 500mm MS: 433.24.140
  1.286.092 

  Ray âm nhấn mở Blum 500mm MS: 433.24.140 nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, chất liệu cao cấp làm bằng thép không gỉ siêu bền, mức tải trọng 40kg lắp đặt không giảm chấn thích hợp cho nhiều loại hộc tủ đa dạng.

  Ray âm nhấn mở Blum 500mm MS: 433.24.140

  1.286.092 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Ray âm nhấn mở Blum 450mm MS: 433.24.138
  1.439.900 

  Ray âm nhấn mở Blum 450mm MS: 433.24.138 nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, chất liệu cao cấp làm bằng thép không gỉ siêu bền, mức tải trọng 40kg lắp đặt không giảm chấn thích hợp cho nhiều loại hộc tủ đa dạng.

  Ray âm nhấn mở Blum 450mm MS: 433.24.138

  1.439.900 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Ray âm nhấn mở Blum 400mm MS: 433.24.136
  1.313.114 

  Ray âm nhấn mở Blum 400mm MS: 433.24.136 nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, chất liệu cao cấp làm bằng thép không gỉ siêu bền, mức tải trọng 40kg lắp đặt không giảm chấn thích hợp cho nhiều loại hộc tủ đa dạng.

  Ray âm nhấn mở Blum 400mm MS: 433.24.136

  1.313.114 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Ray âm nhấn mở Blum 350mm MS: 433.24.134
  1.491.325 

  Ray âm nhấn mở Blum 300mm MS: 433.24.132 nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, chất liệu cao cấp làm bằng thép không gỉ siêu bền, mức tải trọng 40kg lắp đặt không giảm chấn thích hợp cho nhiều loại hộc tủ đa dạng.

  Ray âm nhấn mở Blum 350mm MS: 433.24.134

  1.491.325 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Ray âm nhấn mở Blum 300mm MS: 433.24.132
  1.419.330 

  Ray âm nhấn mở Blum 300mm MS: 433.24.132 nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, chất liệu cao cấp làm bằng thép không gỉ siêu bền, mức tải trọng 40kg lắp đặt không giảm chấn thích hợp cho nhiều loại hộc tủ đa dạng.

  Ray âm nhấn mở Blum 300mm MS: 433.24.132

  1.419.330 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Ray âm nhấn mở Hafele 500mm 421.26.035
  344.995 

  Ray âm nhấn mở Hafele 500mm 421.26.035 nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, chất liệu cao cấp làm bằng thép không gỉ siêu bền, mức tải trọng 30kg lắp đặt không giảm chấn thích hợp cho nhiều loại hộc tủ đa dạng.

  Ray âm nhấn mở Hafele 500mm 421.26.035

  344.995 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Ray âm nhấn mở Hafele 450mm 421.26.034
  336.600 

  Ray âm nhấn mở Hafele 450mm 421.26.034 nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, chất liệu cao cấp làm bằng thép không gỉ siêu bền, mức tải trọng 30kg lắp đặt không giảm chấn thích hợp cho nhiều loại hộc tủ đa dạng.

  Ray âm nhấn mở Hafele 450mm 421.26.034

  336.600 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Ray âm nhấm mở Hafele 400mm 421.26.033
  317.900 

  Ray âm nhấm mở Hafele 400mm 421.26.033 nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, chất liệu cao cấp làm bằng thép không gỉ siêu bền, mức tải trọng 30kg lắp đặt không giảm chấn thích hợp cho nhiều loại hộc tủ đa dạng.

  Ray âm nhấm mở Hafele 400mm 421.26.033

  317.900 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Ray âm nhấn mở Hafele 350mm 421.26.032
  298.990 

  Ray âm nhấn mở Hafele 350mm 421.26.032 nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, chất liệu cao cấp làm bằng thép không gỉ siêu bền, mức tải trọng 30kg lắp đặt không giảm chấn thích hợp cho nhiều loại hộc tủ đa dạng.

  Ray âm nhấn mở Hafele 350mm 421.26.032

  298.990 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Ray âm nhấn mở Hafele 300mm 421.26.031
  289.850 

  Ray âm nhấn mở Hafele 300mm 421.26.031 nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, chất liệu cao cấp làm bằng thép không gỉ siêu bền, mức tải trọng 30kg lắp đặt không giảm chấn thích hợp cho nhiều loại hộc tủ đa dạng.

  Ray âm nhấn mở Hafele 300mm 421.26.031

  289.850