Sen Tắm Đầu

Hiển thị 1–16 của 21 sản phẩm

 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Sen đầu có đèn chiếu sáng Raindance Rainmaker MS: 589.30.835
  167.722.500 

  đa dạng về tia nước, kích thước và đạt nhiều giải thưởng về thiết kế, còn các bộ trộn đặc biệt nổi tiếng về công nghệ tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho bạn những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Sen đầu có đèn chiếu sáng Raindance Rainmaker MS: 589.30.835

  167.722.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Sen đầu vuông UltraSlim 300 x 300mm MS: 485.60.306
  4.598.000 

  Đa dạng về tia nước, kích thước và đạt nhiều giải thưởng về thiết kế, còn các bộ trộn đặc biệt nổi tiếng về công nghệ tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho bạn những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Sen đầu vuông UltraSlim 300 x 300mm MS: 485.60.306

  4.598.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Sen đầu vuông UltraSlim 200 x 200mm MS: 485.60.305
  2.717.000 

  Đa dạng về tia nước, kích thước và đạt nhiều giải thưởng về thiết kế, còn các bộ trộn đặc biệt nổi tiếng về công nghệ tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho bạn những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Sen đầu vuông UltraSlim 200 x 200mm MS: 485.60.305

  2.717.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Sen đầu tròn UltraSlim Ø200mm MS: 485.60.307
  2.508.000 

  Đa dạng về tia nước, kích thước và đạt nhiều giải thưởng về thiết kế, còn các bộ trộn đặc biệt nổi tiếng về công nghệ tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho bạn những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Sen đầu tròn UltraSlim Ø200mm MS: 485.60.307

  2.508.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Sen đầu tròn UltraSlim Ø300mm MS: 485.60.308
  4.180.000 

  Đa dạng về tia nước, kích thước và đạt nhiều giải thưởng về thiết kế, còn các bộ trộn đặc biệt nổi tiếng về công nghệ tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho bạn những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Sen đầu tròn UltraSlim Ø300mm MS: 485.60.308

  4.180.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Sen tắm ShowerCollection MS: 589.29.718
  13.898.500 

  Đa dạng về tia nước, kích thước và đạt nhiều giải thưởng về thiết kế, còn các bộ trộn đặc biệt nổi tiếng về công nghệ tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho bạn những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Sen tắm ShowerCollection MS: 589.29.718

  13.898.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Sen đầu InnoClassic Hafele 589.85.205
  773.300 

  Đa dạng về tia nước, kích thước và đạt nhiều giải thưởng về thiết kế, còn các bộ trộn đặc biệt nổi tiếng về công nghệ tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho bạn những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Sen đầu InnoClassic Hafele 589.85.205

  773.300 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Sen đầu InnoSquare Hafele 485.60.309
  1.149.500 

  Sen đầu InnoSquare Hafele 485.60.309

  1.149.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Sen đầu InnoRound Hafele 485.60.311
  1.045.000 

  Đa dạng về tia nước, kích thước và đạt nhiều giải thưởng về thiết kế, còn các bộ trộn đặc biệt nổi tiếng về công nghệ tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho bạn những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Sen đầu InnoRound Hafele 485.60.311

  1.045.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Sen đầu Croma 160 MS: 589.29.598
  6.792.500 

  Đa dạng về tia nước, kích thước và đạt nhiều giải thưởng về thiết kế, còn các bộ trộn đặc biệt nổi tiếng về công nghệ tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho bạn những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Sen đầu Croma 160 MS: 589.29.598

  6.792.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Sen đầu có tay sen Raindance S Hafele 589.30.818
  22.781.000 

  Đa dạng về tia nước, kích thước và đạt nhiều giải thưởng về thiết kế, còn các bộ trộn đặc biệt nổi tiếng về công nghệ tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho bạn những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Sen đầu có tay sen Raindance S Hafele 589.30.818

  22.781.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Sen đầu có tay sen Raindance E Hafele 589.52.618
  20.482.000 

  Đa dạng về tia nước, kích thước và đạt nhiều giải thưởng về thiết kế, còn các bộ trộn đặc biệt nổi tiếng về công nghệ tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho bạn những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Sen đầu có tay sen Raindance E Hafele 589.52.618

  20.482.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Sen đầu Raindance Rainfall Hafele 589.29.561
  93.527.500 

  Đa dạng về tia nước, kích thước và đạt nhiều giải thưởng về thiết kế, còn các bộ trộn đặc biệt nổi tiếng về công nghệ tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho bạn những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Sen đầu Raindance Rainfall Hafele 589.29.561

  93.527.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Sen đầu Croma Select E – Màu chrome Hafele 589.52.308
  9.927.500 

  Đa dạng về tia nước, kích thước và đạt nhiều giải thưởng về thiết kế, còn các bộ trộn đặc biệt nổi tiếng về công nghệ tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho bạn những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Sen đầu Croma Select E – Màu chrome Hafele 589.52.308

  9.927.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Sen đầu có đèn chiếu sáng Raindance Rainmaker Hafele 589.30.871
  166.155.000 

  đa dạng về tia nước, kích thước và đạt nhiều giải thưởng về thiết kế, còn các bộ trộn đặc biệt nổi tiếng về công nghệ tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho bạn những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Sen đầu có đèn chiếu sáng Raindance Rainmaker Hafele 589.30.871

  166.155.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Sen đầu Croma 220 MS: 589.29.609
  7.524.000 

  Đa dạng về tia nước, kích thước và đạt nhiều giải thưởng về thiết kế, còn các bộ trộn đặc biệt nổi tiếng về công nghệ tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho bạn những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Sen đầu Croma 220 MS: 589.29.609

  7.524.000