Ray Bi 3 Tầng Giảm Chấn

Hiển thị 5 sản phẩm

 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 400mm 494.02.063
  193.600  164.560 

  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 400mm 494.02.063 sản xuất theo chuẩn công nghệ châu Âu, vật liệu bằng thép mạ kẽm siêu bền, lắp âm, tích hợp giảm chấn, mở toàn phần

  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 400mm 494.02.063

  193.600  164.560 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 500mm 494.02.065
  228.800  194.489 

  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 400mm 494.02.063 sản xuất theo chuẩn công nghệ châu Âu, vật liệu bằng thép mạ kẽm siêu bền, lắp âm, tích hợp giảm chấn, mở toàn phần

  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 500mm 494.02.065

  228.800  194.489 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 450mm 494.02.064
  207.900  176.710 

  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 450mm 494.02.064 sản xuất theo chuẩn công nghệ châu Âu, vật liệu bằng thép mạ kẽm siêu bền, lắp âm, tích hợp giảm chấn, mở toàn phần

  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 450mm 494.02.064

  207.900  176.710 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 350mm 494.02.062
  178.200  151.469 

  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 350mm 494.02.062 sản xuất theo chuẩn công nghệ châu Âu, vật liệu bằng thép mạ kẽm siêu bền, lắp âm, tích hợp giảm chấn, mở toàn phần

  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 350mm 494.02.062

  178.200  151.469 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 300mm 494.02.061
  164.000  139.390 

  Ray bi 3 tầng mở toàn phần 300mm có giảm chấn Hafele 494.02.061 sản xuất theo chuẩn công nghệ châu Âu, vật liệu bằng thép mạ kẽm siêu bền, lắp âm, tích hợp giảm chấn, mở toàn phần

  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 300mm 494.02.061

  164.000  139.390