Ray Bi 3 Tầng Giảm Chấn

Hiển thị 5 sản phẩm

 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 300mm 494.02.061
  164.000  140.000 

  Ray bi 3 tầng mở toàn phần 300mm có giảm chấn Hafele 494.02.061 sản xuất theo chuẩn công nghệ châu Âu, vật liệu bằng thép mạ kẽm siêu bền, lắp âm, tích hợp giảm chấn, mở toàn phần

  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 300mm 494.02.061

  164.000  140.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 350mm 494.02.062
  170.000  144.500 

  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 350mm 494.02.062 sản xuất theo chuẩn công nghệ châu Âu, vật liệu bằng thép mạ kẽm siêu bền, lắp âm, tích hợp giảm chấn, mở toàn phần

  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 350mm 494.02.062

  170.000  144.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 400mm 494.02.063
  184.000  156.400 

  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 400mm 494.02.063 sản xuất theo chuẩn công nghệ châu Âu, vật liệu bằng thép mạ kẽm siêu bền, lắp âm, tích hợp giảm chấn, mở toàn phần

  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 400mm 494.02.063

  184.000  156.400 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 450mm 494.02.064
  198.000  168.300 

  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 450mm 494.02.064 sản xuất theo chuẩn công nghệ châu Âu, vật liệu bằng thép mạ kẽm siêu bền, lắp âm, tích hợp giảm chấn, mở toàn phần

  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 450mm 494.02.064

  198.000  168.300 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 500mm 494.02.065
  218.000  185.300 

  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 400mm 494.02.063 sản xuất theo chuẩn công nghệ châu Âu, vật liệu bằng thép mạ kẽm siêu bền, lắp âm, tích hợp giảm chấn, mở toàn phần

  Ray bi 3 giảm chấn Hafele 500mm 494.02.065

  218.000  185.300