Sen Tay

Hiển thị 1–16 của 31 sản phẩm

 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Bộ thanh treo sen tắm Starck MS: 589.29.724
  11.181.500 

  Bộ thanh treo sen tắm được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng.

  Bộ thanh treo sen tắm Starck MS: 589.29.724

  11.181.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Bộ thanh treo sen tắm Puravida MS: 589.50.810
  14.212.000 

  Bộ thanh treo sen tắm được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng.

  Bộ thanh treo sen tắm Puravida MS: 589.50.810

  14.212.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Bộ sen tay Croma Select S MS: 589.54.123
  3.030.500 

  Bộ sen tay được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Sen tắm của đa dạng về tia nước, kích thước, và có các bộ trộn tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Bộ sen tay Croma Select S MS: 589.54.123

  3.030.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Bộ sen tay Croma Select E MS: 589.54.120
  3.030.500 

  Bộ sen tay được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Sen tắm của đa dạng về tia nước, kích thước, và có các bộ trộn tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Bộ sen tay Croma Select E MS: 589.54.120

  3.030.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Bộ thanh treo sen Dense Hafele 589.85.316
  2.299.000 

  Bộ thanh treo sen được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng.

  Bộ thanh treo sen Dense Hafele 589.85.316

  2.299.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Bộ sen tay crometta 100 MS: 589.54.012
  1.985.500 

  Bộ sen tay được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Sen tắm của đa dạng về tia nước, kích thước, và có các bộ trộn tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Bộ sen tay crometta 100 MS: 589.54.012

  1.985.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Bộ thanh treo sen Ergo Hafele 589.85.315
  2.194.500 

  Bộ thanh treo sen được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng.

  Bộ thanh treo sen Ergo Hafele 589.85.315

  2.194.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Thanh treo sen Senso Hafele 589.85.317
  2.299.000 

  Thanh treo sen được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng.

  Thanh treo sen Senso Hafele 589.85.317

  2.299.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Sen tay Raindance S MS: 589.30.842
  3.344.000 

  Sen tay được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Sen tắm của đa dạng về tia nước, kích thước, và có các bộ trộn tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Sen tay Raindance S MS: 589.30.842

  3.344.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Sen tay Raindance S MS: 589.30.840
  4.389.000 

  Sen tay được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Sen tắm của đa dạng về tia nước, kích thước, và có các bộ trộn tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Sen tay Raindance S MS: 589.30.840

  4.389.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Sen tay Raindance S MS: 589.29.551
  5.643.000 

  Sen tay được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Sen tắm của đa dạng về tia nước, kích thước, và có các bộ trộn tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Sen tay Raindance S MS: 589.29.551

  5.643.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Sen tay Raindance E MS: 589.29.555
  4.493.500 

  Sen tay được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Sen tắm của đa dạng về tia nước, kích thước, và có các bộ trộn tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Sen tay Raindance E MS: 589.29.555

  4.493.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Sen tay Hafele Croma 100 – 589.29.580
  2.194.500 

  Sen tay được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Sen tắm của đa dạng về tia nước, kích thước, và có các bộ trộn tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Sen tay Hafele Croma 100 – 589.29.580

  2.194.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Sen tay Puravida MS: 589.50.824
  5.643.000 

  Sen tay được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Sen tắm của đa dạng về tia nước, kích thước, và có các bộ trộn tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Sen tay Puravida MS: 589.50.824

  5.643.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Bộ sen tay Senso Hafele 589.85.314
  1.567.500 

  Bộ sen tay được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Sen tắm của đa dạng về tia nước, kích thước, và có các bộ trộn tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Bộ sen tay Senso Hafele 589.85.314

  1.567.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  Bộ sen tay Dense Hafele 589.85.313
  1.567.500 

  Bộ sen tay được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Sen tắm của đa dạng về tia nước, kích thước, và có các bộ trộn tiết kiệm nước xuất sắc. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Bộ sen tay Dense Hafele 589.85.313

  1.567.500