Phụ Kiện Sen Tắm

Hiển thị 1–16 của 34 sản phẩm

 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Bộ điều chỉnh âm tường ShowerCollection MS: 589.29.694
  38.500.000  36.575.000 

  Bộ điều chỉnh âm tường được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Bộ điều chỉnh âm tường ShowerCollection MS: 589.29.694

  38.500.000  36.575.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Bộ tiếp nước dạng tròn Hafele 485.60.008
  440.000  418.000 

  Bộ điều chỉnh âm tường được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Bộ tiếp nước dạng tròn Hafele 485.60.008

  440.000  418.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Bộ tiếp nước dạng tròn Hafele 485.61.030
  660.000  627.000 

  Bộ tiếp nước được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Bộ tiếp nước dạng tròn Hafele 485.61.030

  660.000  627.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Bộ tiếp nước dạng vuông Hafele 485.60.009
  440.000  418.000 

  Bộ tiếp nước được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Bộ tiếp nước dạng vuông Hafele 485.60.009

  440.000  418.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Bộ tiếp nước dạng vuông Hafele 485.61.031
  770.000  731.500 

  Bộ tiếp nước được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Bộ tiếp nước dạng vuông Hafele 485.61.031

  770.000  731.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Bộ trộn điều nhiệt âm tường Ecostat S Hafele 589.30.850
  20.680.000  19.646.000 

  Bộ trộn đều nhiệt âm tường được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Bộ trộn điều nhiệt âm tường Ecostat S Hafele 589.30.850

  20.680.000  19.646.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Bộ trộn điều nhiệt âm tường ShowerSelect Hafele 589.50.320
  23.760.000  22.572.000 

  Bộ trộn đều nhiệt âm tường được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Bộ trộn điều nhiệt âm tường ShowerSelect Hafele 589.50.320

  23.760.000  22.572.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Bộ trộn điều nhiệt âm tường với lưu lượng nước cao Ecostat S MS: 589.30.850
  20.680.000  19.646.000 

  Bộ trộn đều nhiệt âm tường được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm

  Bộ trộn điều nhiệt âm tường với lưu lượng nước cao Ecostat S MS: 589.30.850

  20.680.000  19.646.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Bộ trộn sen tắm điều nhiệt MS: 589.02.943
  6.490.000  6.165.500 

  Bộ trộn sen tắm điều nhiệt được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Bộ trộn sen tắm điều nhiệt MS: 589.02.943

  6.490.000  6.165.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Bộ trộn sen tắm Logis Hafele 589.52.403
  5.390.000  5.120.500 

  Bộ trộn đều nhiệt âm tường được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Bộ trộn sen tắm Logis Hafele 589.52.403

  5.390.000  5.120.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Bộ vòi xịt WC Hafele 485.95.008
  660.000  627.000 

  Bộ vòi xịt WC được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Bộ vòi xịt WC Hafele 485.95.008

  660.000  627.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Bộ vòi xịt WC Hafele 485.95.015
  440.000  418.000 

  Bộ vòi xịt WC được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Bộ vòi xịt WC Hafele 485.95.015

  440.000  418.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Bộ vòi xịt WC Hafele 485.95.016
  770.000  731.500 

  Bộ vòi xịt WC được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Bộ vòi xịt WC Hafele 485.95.016

  770.000  731.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Dây sen Hafele 1m2 – 589.34.901
  220.000  209.000 

  Dây sen được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Dây sen Hafele 1m2 – 589.34.901

  220.000  209.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Dây Sen Hafele 1m5 – 589.34.900
  330.000  313.500 

  Dây sen được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Dây Sen Hafele 1m5 – 589.34.900

  330.000  313.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Dây sen Isiflex 1.60m Hafele 589.29.908
  1.100.000  1.045.000 

  Dây sen được thiết kế tinh tế, tính năng thông minh và thân thiện tối ưu với người dùng. Tất cả cùng mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực sự thú vị trong phòng tắm.

  Dây sen Isiflex 1.60m Hafele 589.29.908

  1.100.000  1.045.000