Sen Tắm Đứng

Hiển thị 1–16 của 25 sản phẩm

 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Bộ thanh sen tắm kết hợp Inline Hafele 589.85.023
  6.710.000  6.374.500 

  Bộ thanh sen tắm kết hợp Inline Hafele 589.85.023 là dòng sản phẩm được nhập khẩu từ Châu Âu, với thiết kế hiện đại và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản phẩm đã làm nổi bật lên không gian sang trọng của phòng tắm, đem đến sự tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng.

  Bộ thanh sen tắm kết hợp Inline Hafele 589.85.023

  6.710.000  6.374.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Bộ thanh sen tắm kết hợp Senso 589.85.022
  8.360.000  7.942.000 

  Bộ thanh sen tắm kết hợp Senso 589.85.022 là dòng sản phẩm được nhập khẩu từ Châu Âu, với thiết kế hiện đại và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản phẩm đã làm nổi bật lên không gian sang trọng của phòng tắm, đem đến sự tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng.

  Bộ thanh sen tắm kết hợp Senso 589.85.022

  8.360.000  7.942.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Bộ thanh treo sen Croma 100 Vario MS: 589.29.585
  3.630.000  3.448.500 

  Bộ thanh treo sen Croma 100 Vario MS: 589.29.585 là dòng sản phẩm được nhập khẩu từ Châu Âu, với thiết kế hiện đại và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản phẩm đã làm nổi bật lên không gian sang trọng của phòng tắm, đem đến sự tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng.

  Bộ thanh treo sen Croma 100 Vario MS: 589.29.585

  3.630.000  3.448.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Bộ thanh treo sen Croma Select E Hafele 589.51.566
  4.620.000  4.389.000 

  Bộ thanh treo sen Croma Select E Hafele 589.51.566 là dòng sản phẩm được nhập khẩu từ Châu Âu, với thiết kế hiện đại và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản phẩm đã làm nổi bật lên không gian sang trọng của phòng tắm, đem đến sự tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng.

  Bộ thanh treo sen Croma Select E Hafele 589.51.566

  4.620.000  4.389.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Bộ thanh treo sen Croma Select S Hafele 589.54.119
  4.620.000  4.389.000 

  Bộ thanh treo sen Croma Select S Hafele 589.54.119 là dòng sản phẩm được nhập khẩu từ Châu Âu, với thiết kế hiện đại và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản phẩm đã làm nổi bật lên không gian sang trọng của phòng tắm, đem đến sự tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng.

  Bộ thanh treo sen Croma Select S Hafele 589.54.119

  4.620.000  4.389.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Bộ thanh treo sen tắm Raindance Select S Hafele 589.30.863
  11.880.000  11.286.000 

  Bộ thanh treo sen tắm Raindance Select S Hafele 589.30.863 là dòng sản phẩm được nhập khẩu từ Châu Âu, với thiết kế hiện đại và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản phẩm đã làm nổi bật lên không gian sang trọng của phòng tắm, đem đến sự tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng.

  Bộ thanh treo sen tắm Raindance Select S Hafele 589.30.863

  11.880.000  11.286.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Cây sen tắm âm sàn Starck Hafele 589.29.677
  53.900.000  51.205.000 

  Cây sen tắm âm sàn Starck Hafele 589.29.677 là dòng sản phẩm được nhập khẩu từ Châu Âu, với thiết kế hiện đại và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản phẩm đã làm nổi bật lên không gian sang trọng của phòng tắm, đem đến sự tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng.

  Cây sen tắm âm sàn Starck Hafele 589.29.677

  53.900.000  51.205.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Cây sen tắm đứng có bộ điều nhiệt Hafele 589.85.004
  13.200.000  12.540.000 

  Cây sen tắm đứng có bộ điều nhiệt Hafele 589.85.004 là dòng sản phẩm được nhập khẩu từ Châu Âu, với thiết kế hiện đại và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản phẩm đã làm nổi bật lên không gian sang trọng của phòng tắm, đem đến sự tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng.

  Cây sen tắm đứng có bộ điều nhiệt Hafele 589.85.004

  13.200.000  12.540.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Cây sen tắm đứng Croma 220 Hafele 589.51.702
  35.310.000  33.544.500 

  Cây sen tắm đứng Croma 220 Hafele 589.51.702 là dòng sản phẩm được nhập khẩu từ Châu Âu, với thiết kế hiện đại và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản phẩm đã làm nổi bật lên không gian sang trọng của phòng tắm, đem đến sự tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng.

  Cây sen tắm đứng Croma 220 Hafele 589.51.702

  35.310.000  33.544.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Cây sen tắm đứng Croma Select E Hafele 589.54.118
  28.490.000  27.065.500 

  Cây sen tắm đứng Croma Select E Hafele 589.54.118 là dòng sản phẩm được nhập khẩu từ Châu Âu, với thiết kế hiện đại và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản phẩm đã làm nổi bật lên không gian sang trọng của phòng tắm, đem đến sự tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng.

  Cây sen tắm đứng Croma Select E Hafele 589.54.118

  28.490.000  27.065.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Cây sen tắm đứng Crometta MS: 589.54.004
  16.390.000  15.570.500 

  Cây sen tắm đứng Crometta MS: 589.54.004 là dòng sản phẩm được nhập khẩu từ Châu Âu, với thiết kế hiện đại và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản phẩm đã làm nổi bật lên không gian sang trọng của phòng tắm, đem đến sự tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng.

  Cây sen tắm đứng Crometta MS: 589.54.004

  16.390.000  15.570.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Cây sen tắm đứng điều nhiệt Hafele 589.98.000
  23.210.000  22.049.500 

  Cây sen tắm đứng điều nhiệt Hafele 589.98.000 là dòng sản phẩm được nhập khẩu từ Châu Âu, với thiết kế hiện đại và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản phẩm đã làm nổi bật lên không gian sang trọng của phòng tắm, đem đến sự tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng.

  Cây sen tắm đứng điều nhiệt Hafele 589.98.000

  23.210.000  22.049.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Cây sen tắm đứng điều nhiệt Pearl Hafele 589.98.150
  19.360.000  18.392.000 

  Cây sen tắm đứng điều nhiệt Pearl Hafele 589.98.150 là dòng sản phẩm được nhập khẩu từ Châu Âu, với thiết kế hiện đại và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản phẩm đã làm nổi bật lên không gian sang trọng của phòng tắm, đem đến sự tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng.

  Cây sen tắm đứng điều nhiệt Pearl Hafele 589.98.150

  19.360.000  18.392.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Cây sen tắm đứng điều nhiệt Pure Hafele 589.98.030
  18.810.000  17.869.500 

  Cây sen tắm đứng điều nhiệt Pure Hafele 589.98.030 là dòng sản phẩm được nhập khẩu từ Châu Âu, với thiết kế hiện đại và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản phẩm đã làm nổi bật lên không gian sang trọng của phòng tắm, đem đến sự tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng.

  Cây sen tắm đứng điều nhiệt Pure Hafele 589.98.030

  18.810.000  17.869.500 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Cây sen tắm đứng điều nhiệt Techno Hafele 589.98.090
  13.640.000  12.958.000 

  Cây sen tắm đứng điều nhiệt Techno Hafele 589.98.090 là dòng sản phẩm được nhập khẩu từ Châu Âu, với thiết kế hiện đại và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản phẩm đã làm nổi bật lên không gian sang trọng của phòng tắm, đem đến sự tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng.

  Cây sen tắm đứng điều nhiệt Techno Hafele 589.98.090

  13.640.000  12.958.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ
  Cây sen tắm đứng điều nhiệt Telescopic Hafele 589.98.120
  16.500.000  15.675.000 

  Cây sen tắm đứng điều nhiệt Telescopic Hafele 589.98.120 là dòng sản phẩm được nhập khẩu từ Châu Âu, với thiết kế hiện đại và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản phẩm đã làm nổi bật lên không gian sang trọng của phòng tắm, đem đến sự tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng.

  Cây sen tắm đứng điều nhiệt Telescopic Hafele 589.98.120

  16.500.000  15.675.000