Ray Bánh Xe

Hiển thị 10 sản phẩm

 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray tiêu chuẩn Blum mở 3/4 – 500mm MS: 421.72.529
  165.000  140.250 

  Ray tiêu chuẩn Blum mở 3/4 – 500mm MS: 421.72.529 làm bằng thép mạ kẽm cao cấp, khả năng chịu lực tốt chiều dài vừa phải thích hợp cho nhiều loại tủ đa dạng trong gia đình

  Ray tiêu chuẩn Blum mở 3/4 – 500mm MS: 421.72.529

  165.000  140.250 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray tiêu chuẩn Blum mở 3/4 – 450mm MS: 421.72.476
  137.500  116.875 

  Ray tiêu chuẩn Blum mở 3/4 – 450mm MS: 421.72.476 làm bằng thép mạ kẽm cao cấp, khả năng chịu lực tốt chiều dài vừa phải thích hợp cho nhiều loại tủ đa dạng trong gia đình

  Ray tiêu chuẩn Blum mở 3/4 – 450mm MS: 421.72.476

  137.500  116.875 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray tiêu chuẩn Blum mở 3/4 – 400mm MS: 421.72.421
  137.500  116.875 

  Ray tiêu chuẩn Blum mở 3/4 – 400mm MS: 421.72.421 làm bằng thép mạ kẽm cao cấp, khả năng chịu lực tốt chiều dài vừa phải thích hợp cho nhiều loại tủ đa dạng trong gia đình

  Ray tiêu chuẩn Blum mở 3/4 – 400mm MS: 421.72.421

  137.500  116.875 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray tiêu chuẩn Blum mở 3/4 – 350mm MS: 421.72.378
  137.500  116.875 

  Ray tiêu chuẩn Blum mở 3/4 – 350mm MS: 421.72.378 làm bằng thép mạ kẽm cao cấp, khả năng chịu lực tốt chiều dài vừa phải thích hợp cho nhiều loại tủ đa dạng trong gia đình

  Ray tiêu chuẩn Blum mở 3/4 – 350mm MS: 421.72.378

  137.500  116.875 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray tiêu chuẩn Blum mở 3/4 – 300mm MS: 421.72.323
  137.500  116.875 

  Ray tiêu chuẩn Blum mở 3/4 – 300mm MS: 421.72.323 làm bằng thép mạ kẽm cao cấp, khả năng chịu lực tốt chiều dài vừa phải thích hợp cho nhiều loại tủ đa dạng trong gia đình

  Ray tiêu chuẩn Blum mở 3/4 – 300mm MS: 421.72.323

  137.500  116.875 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray hộc tủ mở 3/4 – 500mm MS: 423.31.750
  48.400  41.140 

  Ray hộc tủ mở 3/4 – 500mm MS: 423.31.750 làm bằng thép mạ kẽm cao cấp, khả năng chịu lực tốt chiều dài vừa phải thích hợp cho nhiều loại tủ đa dạng trong gia đình

  Ray hộc tủ mở 3/4 – 500mm MS: 423.31.750

  48.400  41.140 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray hộc tủ mở 3/4 – 500mm MS: 431.06.705
  47.300  40.205 

  Ray hộc tủ mở 3/4 – 500mm MS: 431.06.705 làm bằng thép mạ kẽm cao cấp, khả năng chịu lực tốt chiều dài vừa phải thích hợp cho nhiều loại tủ đa dạng trong gia đình

  Ray hộc tủ mở 3/4 – 500mm MS: 431.06.705

  47.300  40.205 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray hộc tủ mở 3/4 – 450mm MS: 431.06.704
  42.900  36.465 

  Ray hộc tủ mở 3/4 – 450mm MS: 431.06.704 làm bằng thép mạ kẽm cao cấp, khả năng chịu lực tốt chiều dài vừa phải thích hợp cho nhiều loại tủ đa dạng trong gia đình

  Ray hộc tủ mở 3/4 – 450mm MS: 431.06.704

  42.900  36.465 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray hộc tủ mở 3/4 – 400mm MS: 431.06.703
  38.500  32.725 

  Ray hộc tủ mở 3/4 – 400mm MS: 431.06.703 làm bằng thép mạ kẽm cao cấp, khả năng chịu lực tốt chiều dài vừa phải thích hợp cho nhiều loại tủ đa dạng trong gia đình

  Ray hộc tủ mở 3/4 – 400mm MS: 431.06.703

  38.500  32.725 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray hộc tủ mở 3/4 – 350mm MS: 431.06.702
  35.200  29.920 

  Ray hộc tủ mở 3/4 – 350mm MS: 431.06.702 làm bằng thép mạ kẽm cao cấp, khả năng chịu lực tốt chiều dài vừa phải thích hợp cho nhiều loại tủ đa dạng trong gia đình.

  Ray hộc tủ mở 3/4 – 350mm MS: 431.06.702

  35.200  29.920