Ray Bi 3 Tầng

Hiển thị 15 sản phẩm

 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray bi 3 tầng Hafele 250mm Màu đen 494.02.450
  104.500  88.820 

  Ray bi 3 tầng Hafele 250mm Màu đen 494.02.450 nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, chất liệu cao cấp, mức tải trọng cao phù hợp với nhiều thiết kế

  Ray bi 3 tầng Hafele 250mm Màu đen 494.02.450

  104.500  88.820 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray bi 3 tầng Hafele 250mm 494.02.460
  88.000  74.800 

  Ray bi 3 tầng Hafele 250mm 494.02.460 nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, chất liệu cao cấp, mức tải trọng cao phù hợp với nhiều thiết kế

  Ray bi 3 tầng Hafele 250mm 494.02.460

  88.000  74.800 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Cơ cấu đóng giảm chấn tải trọng 50kg MS: 432.13.507
  89.430  76.015 

  Cơ cấu đóng giảm chấn tải trọng 50kg MS: 432.13.507 nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, chất liệu cao cấp làm bằng thép không gỉ siêu bền, mức tải trọng 50kg lắp đặt không giảm chấn thích hợp cho nhiều loại thiết kế đa dạng

  Cơ cấu đóng giảm chấn tải trọng 50kg MS: 432.13.507

  89.430  76.015 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray bi 3 tầng Hafele 600mm 494.02.467
  212.300  180.455 

  Ray bi 3 tầng Hafele 600mm 494.02.467 nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, chất liệu cao cấp, mức tải trọng cao phù hợp với nhiều thiết kế

  Ray bi 3 tầng Hafele 600mm 494.02.467

  212.300  180.455 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray bi 3 tầng Hafele 550mm 494.02.466
  188.100  159.888 

  Ray bi 3 tầng Hafele 550mm 494.02.466 nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, chất liệu cao cấp, mức tải trọng cao phù hợp với nhiều thiết kế

  Ray bi 3 tầng Hafele 550mm 494.02.466

  188.100  159.888 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray bi 3 tầng Hafele 500mm Màu đen 494.02.455
  181.500  154.275 

  Ray bi 3 tầng Hafele 500mm Màu đen 494.02.455 nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, chất liệu cao cấp, mức tải trọng cao phù hợp với nhiều thiết kế

  Ray bi 3 tầng Hafele 500mm Màu đen 494.02.455

  181.500  154.275 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray bi 3 tầng Hafele 500mm 494.02.465
  181.500  154.000 

  Ray bi 3 tầng Hafele 500mm 494.02.465 nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, chất liệu cao cấp, mức tải trọng cao phù hợp với nhiều thiết kế

  Ray bi 3 tầng Hafele 500mm 494.02.465

  181.500  154.000 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray bi 3 tầng Hafele 450mm Màu đen 494.02.454
  170.500  144.960 

  Ray bi 3 tầng Hafele 450mm Màu đen 494.02.454 nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, chất liệu cao cấp, mức tải trọng cao phù hợp với nhiều thiết kế

  Ray bi 3 tầng Hafele 450mm Màu đen 494.02.454

  170.500  144.960 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray bi 3 tầng Hafele 450mm 494.02.464
  170.500  144.900 

  Ray bi 3 tầng Hafele 450mm 494.02.464 nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, chất liệu cao cấp, mức tải trọng cao phù hợp với nhiều thiết kế

  Ray bi 3 tầng Hafele 450mm 494.02.464

  170.500  144.900 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray bi 3 tầng Hafele 400mm Màu đen 494.02.453
  134.200  114.079 

  Ray bi 3 tầng Hafele 400mm Màu đen 494.02.453 nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, chất liệu cao cấp, mức tải trọng cao phù hợp với nhiều thiết kế

  Ray bi 3 tầng Hafele 400mm Màu đen 494.02.453

  134.200  114.079 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray bi 3 tầng Hafele 400mm 494.02.463
  134.200  114.700 

  Ray bi 3 tầng Hafele 400mm 494.02.463 nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, chất liệu cao cấp, mức tải trọng cao phù hợp với nhiều thiết kế

  Ray bi 3 tầng Hafele 400mm 494.02.463

  134.200  114.700 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray bi 3 tầng Hafele 350mm Màu đen 494.02.452
  124.300  105.898 

  Ray bi 3 tầng Hafele 350mm Màu đen 494.02.452 nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, chất liệu cao cấp, mức tải trọng cao phù hợp với nhiều thiết kế

  Ray bi 3 tầng Hafele 350mm Màu đen 494.02.452

  124.300  105.898 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray bi 3 tầng Hafele 350mm 494.02.462
  124.300  105.650 

  Ray bi 3 tầng Hafele 350mm 494.02.462 nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, chất liệu cao cấp, mức tải trọng cao phù hợp với nhiều thiết kế

  Ray bi 3 tầng Hafele 350mm 494.02.462

  124.300  105.650 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray bi 3 tầng Hafele 300mm Màu đen 494.02.451
  101.000  85.000 

  Ray bi 3 tầng Hafele 300mm 494.02.461 nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, chất liệu cao cấp, mức tải trọng cao phù hợp với nhiều thiết kế

  Ray bi 3 tầng Hafele 300mm Màu đen 494.02.451

  101.000  85.000 
 • Giảm giá! Mua hàng
  Ray bi 3 tầng Hafele 300mm 494.02.461
  105.600  84.480 

  Ray bi 3 tầng Hafele 300mm 494.02.461 nhập khẩu chính hãng từ châu Âu, chất liệu cao cấp, mức tải trọng cao phù hợp với nhiều thiết kế

  Ray bi 3 tầng Hafele 300mm 494.02.461

  105.600  84.480